MALATYA TİCARET BORSASI

 

ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ

Tarih:

Değerli üyemiz; Borsamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1

Kuruluşunuzun statüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şahıs Firması

 

 

 

Limited Şirket

 

 

 

Anonim Şirket

 

 

 

Kollektif Şirket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandit Şirket

 

 

 

Kooperatif

 

 

 

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2

Kuruluşunuzun faaliyet türü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarımsal Ürün Üretimi ve Ticareti

 

 

 

Hayvancılık ve Et Ürünleri Ticareti

 

 

 

 

 

 

D.3

İşletmenin ölçeği (Çalışan Personel Sayısı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-9)

 

 

 

(10-49)

 

 

 

(50-249)

 

 

 

(250 ve üzeri)

D.4

Borsaya kaç yıldır üyesiniz? : ………………….

S1-) Borsamızdan aldığınız hizmetlere lişkin görüşlerinizi puanlayarak belirtiniz.

 

Çok zayıf

Zayıf

Orta

İyi

Çok iyi

Personelin davranışı

1

2

3

4

5

Hizmet Süresi

1

2

3

4

5

Bilgi Yeterliliği

1

2

3

4

5

Kaynak Yeterliliği

1

2

3

4

5

Talebin karşılanma düzeyi

1

2

3

4

5

S2-) Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.

 

Telefon

 

Faks

 

Dergi

 

Basın

 

Komite Çalışmaları

 

 

E-posta

 

SMS

 

Web Sayfası

 

Diğer

 

 

S3-) Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz.

 

Telefon

 

Faks

 

Dergi

 

Basın

 

Komite Çalışmaları

 

 

E-posta

 

SMS

 

Web Sayfası

 

Diğer

 

 

S4-) Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz?

 

Çok Sık

 

Ara Sıra

 

Çok Seyrek

 

Hiç

 

Haberim Olmuyor

S5-) Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.

 

İyi

 

Orta

 

Kötü

S6-) İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

[ ]

Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)

 

[ ]

Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)

[ ]

Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)

[ ]

Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)

[ ]

İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)

[ ]

Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)

[ ]

Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)

[ ]

Bağkur Uygulamaları

[ ]

Tarımın Genel Sorunları

 

[ ]

Hayvancılığın Genel Sorunları

[ ]

Teşvik ve Destek Programları

[ ]

Tarımda Sulama Sistemleri

[ ]

Hayvan Irkı ve Yetiştiricilik

[ ]

Diğer : ……………………………………………………………………………………………………………….

 

S7-) Borsanın temsiliyeti

Zayıf

Orta

İyi

a) Borsanızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?

1

2

3

b) Borsamızın hizmet binasını nasıl buluyorsunuz?

1

2

3

c) Borsamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz?

1

2

3

d) Borsamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz?

1

2

3

e) Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz?

1

2

3

f) Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki görüşünüz?

1

2

3

 

S8-) Borsamızdan aldığınız hizmet ve beklentiler hususunda varsa önerileriniz sıralayınız:

1)……………………………………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………………………………………………

4)……………………………………………………………………………………………………………………

5)……………………………………………………………………………………………………………………