müstahsil kayıt formu 

/upload/sayfa//mustahsil-kayit-formu-yeni.docx

Kayıt Stopaj Taahhütnamesi