Kalite Politikası

Malatya Ticaret Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 28.Maddesine dayanılarak Borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve Borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleri ile meşgul olmak üzere kurulmuştur.

Bu doğrultuda Malatya Ticaret Borsası’nın üst yönetim ve çalışanları geleceğe ait vizyon ve stratejileri oluşturmakta kullanılan ilkeleri ve hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

·Ürün Fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak tüccarlarımızın ve üreticilerimizin (müşterilerimizin) süregelen genel ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlamak,

·Tüccar ile Üreticilerimiz arasındaki ticari anlaşmanın dürüstlük, karşılıklı güven mesleki disiplin ve ahlakına uygun şekilde uygulanmasını sağlamak,

·Personelimizin yaratıcılıklarını ve inisiyatiflerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamak amacı ile ilgili personele gerekli eğitimleri vermek,

·Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarının, tüm personelin katılımıyla yürütülmesini, genel kalite anlayışı çerçevesinde yapılan her işin ilk seferinde ve sürekli doğru yapılmasını sağlamak,

·Bu ilkeleri ve hedefleri gerçekleştirmek için referans standart olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılayarak uygulamayı ve geliştirmeyi üst yönetim taahhüt eder. Tüm çalışanlar bu bağlamda bu standardın ve kuruluşumuzdaki uygulamalarının gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdür.

Mali Politika

5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ve sorumluluk ile Malatya Ticaret Borsası, mali kaynaklarını; üyelerinin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması, üyelerinin iş geliştirmesi ve mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması için kullanacaktır.

Mali yönetimini esaslarını;

• Harcama ve gelirlerinde süreklilik, ölçüle bilirlik ve belgelerle tanımlanma,

• Açık ve şeffaf, mali planlama ve bütçelemede tutarlılık,

• Tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun, mali risk yönetimi, gibi ilkelere uygun olarak yürütecektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Malatya Ticaret Borsası üye memnuniyetinin ön koşulunun personel memnuniyetinden geçtiğinin farkındadır. Bu nedenle çalışanlarımızın;

·Kurumsal sadakat bağını güçlendirmek,

·İstek beklenti ve önerilerini dikkate alan şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,

·Sürekli eğitimler ile kendini geliştirme olanakları sağlamak,

·Herkese fırsat eşitliği olanakları yaratarak, yüksek performansı ödüllendirmek,

temel politikamızdır.

Üye İlişkileri Politikamız

·Üyelerimizin iş yerlerinin performansın gelişmesine destek olmak için eğitimler başta olmak üzere sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak,

·Üye başarı hikâyelerini paylaşarak diğer üyelerimizin örnek almasını sağlamak,

·Üye beklenti, istek, öneri ve şikâyetlerini açık ve şeffaf bir şekilde değerlendirerek kurumsal gelişimimize katkı sağlamak,

·Üyelerimize il ve bölgemiz için istihdam ve katma değer sağlamasına yönelik her türlü danışmanlık, teknik hizmet vs. sunmak.

Haberleşme Yayın Politikamız

  • Üyelerimizin tercih ettikleri haberleşme ve iletişim yöntemlerini belirleyerek, beklentilerine uygun bir haberleşme ve iletişim stratejisi geliştirmek,
  • Her türlü iletişim ve haberleşme olanakları ile yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanmak,
  • Üyelerimiz, dış paydaşlarımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla, faaliyet alanlarımızla ilgili mevcut ve geliştirilebilir ekonomik raporlar, iş istatistikleri, yatırım olanakları gibi veriler sunarak doğrudan ve dolaylı katma değer sağlamak,

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

  • Güncel ve güvenilir bilgiye erişerek kurumsal ve üyelerimizin kullanımına sunarak iş sürekliliğini sağlamak,
  • Yeni gelişen teknolojileri önce kendimiz ve sonra üyelerimizin kullanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler düzenlemek,
  • Bilgi güvenliği sağlamak ve yeni teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek yeni risklere karşı önlemler almaktır,
  • Sosyal medya, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi paylaşımlarını arttırarak, bilgi bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmayı sağlamak.