GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Gaziantep, 12/07/27
Konu : İhracatta E-fatura Uygulamalarına İlişkin Seminer

MALATYA TİCARET BORSASI
GENEL SEKRETERLİĞİNE
Bilindiği üzere, ihracatta e-fatura uygulaması 1 Temmuz 2017 tarihinde başlamış olup,
ihracat süreçlerinde önemli değişiklikleri de beraberinde getirmektedir.
Bu kapsamda, e-fatura uygulamasında gümrük ve maliye sürecindeki değişiklikler ile
dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin firmalarımızın bilgilendirilmesi ve sorularının
yerinde yanıtlanmasını teminen, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ve Birliğimiz
organizasyonunda, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin
katılımlarıyla Gaziantep’te 14 Temmuz 2017 Cuma günü saat 14:30’da, Birliğimiz Hizmet
Binası’nda, "İhracatta E-Fatura Uygulamasına İlişkin Bilgilendirme Semineri”
düzenlenecektir.
Bilgileri ile anılan etkinliğin üyelerinize duyurulması hususunda gereğini arz ederim.
Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.
PROGRAM:
"İhracatta E-Fatura Uygulamasına İlişkin Bilgilendirme Semineri”
 14 Temmuz 2017 Cuma
 14:30
 Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası/Gaziantep