Proje Başvurular ( 6 Nisan- 9 Haziran 2017) tarihleri arasında yapılacaktır.​Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde hazırlanmış olan "Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı” 2014- 2020 yıllarını kapsamakta olup, ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AB Mali Programları Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı’nın "İmalat Sanayii, Araştırma ve Geliştirme ile Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında 06 Nisan 2017 tarihi itibariyle Proje Teklif Çağrıları açılmış olup, söz konusu çağrının son başvuru tarihi 09 Haziran 2017 olarak belirlenmiştir. Söz konusu proje teklif çağrıları ile ilgili detaylı bilgiye http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari internet adresinden ulaşılabilmektedir. Proje Başvuru Süreci ve Proje Değerlendirme Sürecine ilişkin belgeler :


http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari